China town ของชาวกรุง

China town ของชาวกรุง

เยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่า Chaina town เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพ มีอีกชื่อหนึ่งคือ “ถนนมังกร” โดยหัวมังกรจะเริ่มจากประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาส่วนตรงท้องมังกรจะอยู่ที่ตลาดเก่าเยาวราชส่วนปลายหางนั้นก็จะอยู่บริเวณสุดถนน เยาวราชนั้นได้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เวลาในการสร้าง8ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2434-2443 แต่เดิมนั้นได้ชื่อว่า “ถนนยุพราช”แล้วจึงมาเปลี่ยนเป็น เยาวราช

China town

เยาวราชส่วนมากผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนั้นจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนแท้ๆ ก็มีอาศัยอยู่กันมาก เป็นย่านธุรกิจอีกย่านหนึ่งของกรุงเทพ มีทั้ง ค้าขาย , ธนาคาร , ร้านทอง, ร้านอาหารภัตตราคาร ฯลฯ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้รับการกล่าวขานจากผู้คนว่าเป็น” China town” ของกรุงเทพเลยก็ว่าได้

ย่านเยาวราชนั้นมีย่านที่ขายของอยู่มากมายเป็นย่านการค้าที่เจริญและมีผู้คนไปเดินเที่ยวเลือกซื้อของเป็นอย่างมากเช่นย่านที่ขายของปลีกและส่งอย่างสำเพ็งก็มีผู้คนไปเดินเล่นซื้อของที่จะไปทำธุรกิจการค้าของตนซึ่งของที่ขายในสำเพ็งนั้นจะราคาถูกมาก เยาวราชนั้นไม่ได้มีแค่ขายของธุรกิจการค้าอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารที่อร่อยขึ้นชื่ออยู่อีกมายมายหลายๆร้านแล้วยังมีร้านภัตตาคารจีนตั้งอยู่ด้วย ไม่ใช่แค่ร้านขายของหรือร้านอาหารอย่างเดียว ยังมีวัดที่สวยงามอย่าง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือ วัดมังกรกมลาวาส ( วัดเล่งเน่ยยี่ ) เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามพระพุทธรูปนั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปของจีน นั้นเอง

ถนนเยาวราชนั้นได้อยู่คู่ชาวกรุงมาช้านานและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของชาวกรุงเทพมหานครอีกสถานที่หนึ่งและเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ต้องมาเยี่ยมชมมารับประธานอาหารที่อร่อยกันเป็นจำนวนมากอาจจะเรียกได้ว่า นักท่องเที่ยวคนไหนที่มากรุงเทพมหานครนั้นถ้าใครไม่ได้มาเดินที่ถนนเยาวราชก็เหมือนมาไม่ถึงกรุงเทพนั่นเอง