Month: September 2015

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนทั่วโลกนั้นอยากไปสัมผัสกันมากนั้นก็คือ ฮาวาย

ฮาวาย คือเกาะแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีประวัติมาตั้งแต่โบราณ ใครจะไปเชื่อละครับว่าเกาะฮาวายที่มีความสวยงามสงบร่มรื่นนั้นจะเคยมีเหตุการณ์สุดเศร้าเกิดขึ้นเราจะมาที่มาของเกาะกันก่อนเลยดีกว่าครับ เกาะฮาวายเคยเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟมาก่อน ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีอยู่ติดกับทะเลนั้นเอง แต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งภูเขาไฟได้ระเบิดขึ้นทำให้มีมวลสารและลาวาไหลออกมามากมายมหาศาลจนเวลาผ่านไปภูเขาไฟก็ได้สงบลง เพราะลาวาที่ไหลอกมารวมทั้งเศษดินและหินนั้นได้ตกลงมาในน้ำทะเลจึงไม่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้แต่อย่างใดอีกทั้งยังสงบลงได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เมือเวลาผ่านไป ภูเขาไฟที่ได้ระเบิดออกมาจนสงบแล้วจึงได้เกิดต้นไม้ใบหญ้าขึ้นบริเวณที่ภูเขาไฟระเบิดอย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะพื้นที่ดังกล่าวต่างก็เป็นที่สะสมของแรธาตุต่างๆ แต่แล้วในหมูเกาะฮาวายได้เกิดสงครามขึ้น โดย พระเจ้าคาเมฮาเมฮามหาราช นั้นได้เป็นผู้ที่ได้ชนะสงครามในครั้งนี้และเมื่อเวลาผ่านไป จึงได้ยกให้กับ ราชวงศ์คาลาคาอัว ดูแลแทนจนได้สืบทอดต่อมาจนถึง คูฮินา นูอิ และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ปกครองฮาวายแทน...