Month: June 2015

ป่าห่มศรัทธา วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี

                วันนี้จะมาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแบบคนที่ชอบศรัทธาและความสวยงามของวัดนี้เลยครับ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่บนภูเขา ที่รายล้อมไปด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3000 ไร่ นี่ละครับคือจุดมุ่งหมายที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพราะต้องการจะรักษาความเป็นธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ รวมถึงแหล่งต้นน้ำลำธารด้วยที่ปลอดจากการถูกบุกรุกทำลาย จนกลายมาเป็นทัวทัศน์ระดับ Unseen Thailand โดยวัดนี้ในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ที่สร้างเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนพรรษาครบ 7 รอบ และกสนก่อสร้างที่ยาวนานถึง 6...