ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวสัญลักษณ์อารายธรรมแห่งตะวันตกอีกที่หนึ่ง วิหาร พาร์เธนอน ( Parthenon )

                วิหารพาร์เธนอน นั้นตั้งอยู่ที่เนินเขาอะโครโพลิส ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซเป็นวิหารโบราณในสมัยกรีกโรมันและชาวกรีกก็เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเทพีเอเธน่า ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและสันติภาพ วิหารพาร์เธนอนนั้นถูกสร้างขึ้นใน2500ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอะโครโพลิสประกอบไปด้วย วิหารเล็กๆต่างและรูปปั้นของเหล่าทวยเทพของกรีก เทพีอาเธน่าเป็นเทพเจ้าที่ชาวกรีกในสมัยนั้นให้การเคารพนับถือที่สุดเลยก็ว่าได้ เทพีเอเธน่านั้นถือได้ว่าเป็นเทพีประจำเมืองของกรุงเอเธนส์ ความหมายของ พาร์เธนอน นั้นแปลว่าห้องแห่งเทพีพหรมจารี ( Hall of the virgin goddess )

Parthenon

                ในปัจจุบันนี้วิหารพาร์เธนอนนั้นก็ได้เหลือแค่ซากปรักหักพังก็ตามแต่ก็คงบอกถึงความยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนซากปรักหักพังบางชิ้นของวิหารพาร์เธนอนนั้นก็ได้ไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆของต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของประเทศกรีกอีกอย่างนึงที่ทำให้ชาวกรีกในยุคปัจจุบันไม่ได้เห็นกัน วิหารพาร์เธนอนนั้นได้ถูกสร้างโดย เพริเคิล ผู้นำเอเธนส์ในยุคนั้นเป็นคนคิดที่จะสร้างแล้วมีประติมากรฟีเดียสเป็นคนควบคุม

                วิหารพาร์เธนอนนั้นเคยถูกสร้างใหม่มาแล้วถึง 3 ครั้งเหตุผลที่ต้องสร้างใหม่ในครั้งแรกคือวิหารพังทลายส่วนในครั้งที่สองนั้นก็ได้ถูกเผาทำลายไปโดยพวกชนเผ่าเปอร์เซียหรือออตโตมันหลังจากที่โดนทำลายจากครั้งที่2แล้ว ผู้คนในเอเธนส์ก็สร้างขึ้นมาใหม่นับจากที่สร้างวิหารครั้งแรกแล้วจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ประมาณ 2500 ปีได้ ภายหลังในปี 2004 ที่ผ่านมาก็ได้มีการบูรณะวิหารครั้งใหญ่เพราะประเทศกรีซนั้นได้เป็นเจ้าภาพจะดูกีฬาโอลิมปิกซึ่งจะมีพิธีเปิดที่วิหาร

                วิหารพาร์เธนอนนั้นถูกจัดได้ว่าเป็นมรดกของโลกอีกสถานที่หนึ่งและเป็นวัฒนธรรมของประเทศกรีซซึ่งถ้าใครไปกรีซแล้วคุณไม่ได้ไปที่วิหารพาร์เธนอนก็จะถือว่าคุณพลาดโอกาสที่ไม่ได้ดูประติมากรรมที่เป็นมรดกของโลกและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลก